mat-bang-c6-c7-tang30

Mặt bằng từ tầng 7 - 13 tòa C6, C7 D'Capitale Trần Duy Hưng